Druk op de aan/uit knop om te resetten. Als het is veroorzaakt door een storing, haal dan ook
de stroom van de boiler, wacht even en zet de stroom er weer op. Het toestel hervat het
normale programma. Als dit niet gebeurd, brand het error lampje continue op het display.
Anti bacterie functie
De anti bacterie functie is een functie waarbij de boiler zichzelf eenmaal per periode op de
hoogste temperatuur zet zodat alle bacteriën zoals legionella dood gaan. De eerste cyclus start
3 dagen nadat de boiler is ingeschakeld. Deze cyclus zal elke 30 dagen herhaald worden. (
De temperatuur gaat dan naar 70 graden). Als de boiler is uitgeschakeld dan werkt de anti
bacterie functie niet. U moet hem dus handmatig aanzetten.
Om de anti bacterie functie te starten stel het apparaat op 70C in. De anti bacterie functie is
definitief uit te schakelen door 4 seconden te drukken op de functie “Eco” en + (De 40C LED
knippert 4 seconden). Om de functie opnieuw in te schakelen, herhaal de bovenstaande
procedure, de 70C LED knippert 4 seconden om dit te bevestigen.
Tijd instellen
Als de boiler is ingeschakeld zal deze automatisch om de juiste tijd vragen. Druk 3 seconden op
de “Set” knop. Stel de juiste tijd in en bevestig op de knop te drukken. Herhaal de procedure om
de minuten eveneens in te stellen.
Instellen van de Temperatuur en Toestel functies
Om deze instelling te activeren, druk op de aan/uit knop. Stel de gewenste temperatuur in door
op de + en – knop tussen de 40C en 8 C te zetten.
Tijdens het verwarmingsproces, zal de juiste waarde aangegeven worden door de led.
Als de temperatuur daalt, bijvoorbeeld als er heet water is gebruikt, dan zal dit automatisch
opnieuw opwarmen en de LEDs zullen geleidelijk naar de ingestelde temperatuur oplopen.
Bij het eerste gebruik van de boiler, gaat de temp naar 70 C.
Als de boiler is uitgeschakeld, dan gaat de temperatuur naar de recente ingestelde temperatuur.
Tijdens het opwarm proces, is er een licht geluid te horen. Ook kan het zijn dat er enkele
druppels uit het overdrukventiel lopen. Sluit daarom altijd een slangetje aan om het water te
laten weglopen in een afvoer.
De boiler heeft 4 programma’s:
Manual
Programmeer 1
Programmeer 2
Programmeer 1 en 2.
Bij het indrukken van de mode knop, zijn er verschillende knoppen geselecteerd (Mode is
aangegeven door de knipperende of de corresponderende LED op het display:P1, P2, Man).
De functies draaien volgens een cyclus, P1 -> P2. P1 en P2-> Manual-> P1 etc.
De functies P1 en P2 is tussen 7 en 19 uur in te stellen tot 70 C.
De functie Manual is in te stellen naar de gewenste temperatuur door de set knop in te drukken
en de geselecteerde temp in te stellen. (aangepaste interval is 40C-80C). Als de knop is
ingedrukt zal dit worden opgeslagen.
ECO en Handmatig (manual):
Als de Manual functie wordt gebruikt in combinatie met de Eco, dan zal temp automatisch
worden ingesteld. Dit betekent de “set” knop wordt uitgeschakeld..
Als het op ECO is gezet, dan zal dit 3 seconden op het display verschijnen. Als u de
temperatuur weer handmatig in wil stellen zult u de eco functie uit moeten zetten.
Ook kunt 3 verschillende tijdblokken instellen waarbij u de boiler aan of uit kunt laten schakelen.
Dit is bijvoorbeeld handig bij dag/nacht stroom.
Dit zijn de blokken Programming 1, 2 en 3. De bijbehorende ledlampen zullen oplichten P1, P2
en voor Programming 3 zowel led P1 als P2. Druk op de “mode” knop en kies het gewenste
blok. Bevestig met de set knop het gewenste blok. Met de set knop kunt u door de gewenste
instellingen heenlopen en uw programma instellen.
In de ECO PLUS functie zal het Programming P1, P2 en P3 samen met de eco functie alleen
werken om aan te geven dat er wel of geen warm water is. De set knop is dan niet zichtbaar en
er zal een PLUS verschijnen gedurende 3 seconden.
ECO Functie.
De Eco functie is een extra functie in de boiler die zelflerend is. De boiler zal gedurende een
periode van minimaal 1 week gaan meten en dan bepalen hoe hij het goedkoopst zo effectief
mogelijk u van warm water voorziet.
In die week kan de boiler zowel een hele lage watertemperatuur aangeven als een hoge.
U kunt de funktie aanzetten door op de knop ECO te drukken. U kunt dan niet meer handmatig
de temperatuur instellen. Als de eco funktie uitgezet wordt of de stroom van de boiler wordt
gehaald zal de boiler weer opnieuw gaan meten.
Na de zelflerende week, de Eco software activeert het verwarmings proces in overeenstemming
met de tijd periode en de hoeveelheden zijn automatisch geidentificeerd nadat deze de
monitoring is afgelopen.
Om de ECO functie te starten druk op de ECO knop en zal oplichten.
Terwijl de ECO functie acties is, is het het niet mogelijk om handmatig in te stellen.
Als u de temperatuur wil verhogen of verlagen, de ECO functie is te deactiveren door op het
oplichtende knopje te drukken, dan zal het uitgeschakeld worden.
Als de ECO functie of de boiler zichzelf aan en uit schakeld, dan zal de functie vanaf het begin
van de zelflerende week starten. Om er zeker van te zijn dat de ECO functie correct werkt,
wordt u aangeraden de boiler niet uit de stroom te halen