1-1 Adax NEO handleiding voor Home Modus (HO) 1 Dag 2 Gewenste (ingestelde) temperatuur 3 Verwarming aan/uit 4 Nacht 5 Functie toets 6 Dag temp. verlaging (5 dagen) 7 Nacht temp. verlaging (7 dagen) 1-2 Een korte beschrijving van de NEO radiator functies Er zijn drie modussen om uit te kiezen: 1) HO (Home) is geschikt voor particuliere woningen. Hiermee kunt u kiezen voor een automatische temperatuurverlaging ‘s nachts en tijdens werkdagen . In het weekend zal er overdag geen verlaging zijn. 2) OF (kantoor) modus is geschikt voor kantoor en soortgelijke situaties. Met deze modus heeft u ‘s nachts temperatuur verlaging en van vrijdag avond tot maandag morgen. Bij overwerk kunt u de verlaging gemakkelijk overschrijden. 3) CA (Chalet) modus geeft u de mogelijkheid om temperatuur verlaging te hebben wanneer de chalet niet in gebruik is, het systeem zal verwarmen naar comfortabele temperatuur voor u arriveert. Periodes van temperatuur verlaging zijn continue mogelijk van 1 tot 40 dagen. De verlaagde periode die u selecteert zal zich automatisch herhalen na 48 uur comfortabele temperatuur. De gemaakte instellingen kunnen gemakkelijk overschreden worden, en u bent vrij om de temperatuur en de duur van de verlaagde periodes te selecteren om aan uw wensen voldoen. 2-1 Eerste maal in gebruik – opstart procedure Wanneer u de radiator voor het eerst inschakelt sinds deze de fabriek heeft verlaten of als de radiator al een keer is ingeschakeld, zal dit resulteren in één of twee opstart situaties: 2-2 Opstart procedure A – als de radiator voortijdig is aangesloten en ingeschakeld: Bij het inschakelen van de radiator, zal de reeks °C – 17 – rE – knipperen in het display. Dit betekent dat de thermostaat is losgekoppeld voor een lange periode en opnieuw moet worden opgestart. 2-3 Om de radiator terug naar de fabrieksinstellingen te brengen, de radiator uitschakelen met de hoofdschakelaar. 2-4 Druk op F toets en houd deze vast – op hetzelfde moment inschakelen met de hoofdschakelaar. 2-5 Na een paar seconden zal HO in het display knipperen. 2-6 U kunt kiezen tussen de modussen HO, OF (kantoor) and CA (Chalet) door op de + of – toets te drukken. Bevestig uw keuze door de F toets langer dan 5 seconden in te drukken. 2-7 22 (°C) zal knipperen. Selecteer de gewenste temperatuur. Bevestig uw keuze door de F toets langer dan 5 seconden in te drukken. Als u niets doet, zal 22 (°C) automatisch worden opgeslagen na 7 seconden. 2-8 Opstart procedure B – als de radiator nooit is ingeschakeld sinds deze de fabriek heeft verlaten: Wanneer de radiator wordt ingeschakeld, zal HO (Home modus) in het display knipperen. 2-9 U kunt kiezen tussen de modussen HO, OF (kantoor) and CA (Chalet) door op de + of – toets te drukken. Bevestig uw keuze door de F toets langer dan 5 seconden in te drukken. 2-10 22 (°C) zal knipperen. Selecteer de gewenste temperatuur. Bevestig uw keuze door de F toets langer dan 5 seconden in te drukken. Als u niets doet, zal 22 (°C) automatisch worden opgeslagen na 7 seconden. 2-11 Start nachttemperatuur verlaging Op het moment dat u de temperatuur verlaging wilt starten, houdt u nummer 7 voor 5 seconden ingedrukt. 2-12 H ( uur ) zal 3 maal in het display knipperen, waarna vervolgens 07 in het display zal blijven knipperen. Met de + of – toets selecteert u het aantal uur dat u als laatste wilt verlagen. Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 2-13 °C zal 3 maal in het display knipperen, waarna vervolgens 17 (°C) in het display zal blijven knipperen. Gebruik de + of – toets om de temperatuur te verhogen of te verlagen Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 2-14 Het groene lampje (4) zal nu langzaam gaan knipperen om aan te geven dat de temperatuur verlaging actief is. De temperatuur zal voor het aantal uur dat u gekozen heeft, worden verlaagd. Dit zal elke nacht voor dezelfde periode worden herhaald. 2-15 Start dagtemperatuur verlaging. Op het moment dat u de temperatuur verlaging wilt starten, houdt u nummer 5 voor 5 seconden ingedrukt. 2-16 H ( uur ) zal 3 maal in het display knipperen, waarna vervolgens 05 in het display zal blijven knipperen. Met de + of – toets selecteert u het aantal uur dat de verlaging moet duren. Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 2-17 D ( dag ) zal 3 maal in het display knipperen, waarna vervolgens een willekeurig nummer volgt. Gebruik de + of – toets om de juiste dag van de week in te vullen ( maandag = 1, etc.) Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 2-18 °C zal 3 maal in het display knipperen, waarna vervolgens 17 (°C) in het display zal blijven knipperen. Met de + of – toets selecteert u de gewenste temperatuur. Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 2-19 Het groene lampje (1) zal nu langzaam gaan knipperen om aan te geven dat de temperatuur verlaging in actief is gesteld. De temperatuur zal voor het aantal uur dat u gekozen heeft, worden verlaagd. Dit zal zich van maandag tot vrijdag op dezelfde tijd herhalen. Zaterdag en zondag blijven onaangetast. 3-1 Het annuleren van een ingestelde temperatuur periode. Houdt de F toets ingedrukt en druk eenmaal op ’’7’’ of ’’5’’ om de huidige actieve periode of de volgende periode van temperatuur verlaging te overschrijven. Het lampje brandt gestaag voor de periode in kwestie. De temperatuur verlaging zal zich hervatten zoals gebruikelijk uit de daaropvolgende periode. 3-2 Temperatuur overschrijven Selecteren van een andere temperatuur tijdens een verlagende periode, zonder dat ’’F’’ voor 5 seconden wordt ingedrukt, zal alleen van toepassing zijn op de huidige periode. 3-3 Selecteer een nieuwe verlaagde temperatuur. Wanneer u zich in de verlaagde temperatuurmodus bevindt, kunt u de nieuwe verlaging temperatuur kiezen door op de + of – toets te drukken. 3-4 Wijzig de ‘duur van de temperatuur verlaging’ en / of de ‘verlaagde temperatuur’. Houdt de F toets ingedrukt en druk 2 maal op ’’7’’ of ’’5’’. Laat de F toets los en H (uur) zal dan 3 maal gaan knipperen in het display. Met de + of –toets selecteert u hoelang de duur van verlaging. Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 3-5 °C zal 3 maal in het display knipperen, waarna vervolgens de huidige verlaagde temperatuur in het display zal gaan knipperen. Met de + of –toets selecteert u de gewenste temperatuur. Bevestig uw keuze door kort op de F toets te drukken. 3-6 Permanent verwijderen van de verlagingfunctie Om definitief de temperatuur verlaging te verwijderen, drukt u op toets ”7” of’ ”5” tot het groene lampje uitgaat. 3-7 Kinderslot Om te vergrendelen: Druk tegelijkertijd op toets ”7” en ”5” tot u – – in het display te zien krijgt. Om te ontgrendelen: Druk tegelijkertijd op toets ”7” en ”5” tot u – – in het display ziet verdwijnen. 3-8 Kalibreren Indien de werkelijke kamertemperatuur en de instelling van de NEO niet met elkaar overeenkomt, moet de NEO worden gekalibreerd. 3-9 Laat eerst de radiator op dezelfde temperatuur werken. Bij voorkeur de ramen en deuren ten minste de gedurende 24 uur gesloten houden. Zo weet u zeker dat NEO de kamertemperatuur vaststelt. 3-10 Houdt de F toets ingedrukt en druk nog eenmaal – Laat de F toets los. °C zal 3 maal in het display knipperen waarna vervolgens de gewenste temperatuur in het display zal gaan knipperen. Druk op de + of – toets totdat de display de werkelijke gemeten kamertemperatuur aangeeft. Sla dit op door toets ”F” voor 5 seconden ingedrukt te houden. 3-11 De radiator zal nu gaan werken met de temperatuur van NEO. Deze temperatuur zal na een periode overeenkomen met de werkelijke temperatuur van de kamer. Om de juiste kalibratie te garanderen, kan deze procedure op een later tijdstip worden herhaald. 3-12 Stel de thermostaat in op fabrieksinstellingen. Let op! Reset is niet mogelijk waarneer de thermostaat op knipperende modus staat. Na het terugzetten, moet de thermostaat worden geprogrammeerd volgens de instructies van uw gekozen modus. Schakel de radiator UIT. 3-13 Houdt de F toets ingedrukt en zet de radiator AAN. Houdt de F toets voor meer dan 5 seconden ingedrukt, totdat ”E” begint te knipperen in het display. Uiteindelijk zal ”F” en ”HO” ( HOME MODE ) gaan knipperen in het display. 3-14 U kunt kiezen uit de modus, HO, OF ( office ) en CA ( chalet ) door te drukken op de + of – toets. Bevestig uw keuze door de F toets meer dan 5 seconden ingedrukt te houden. 3-15 22 (°C) zal gaan knipperen. Selecteer de gewenste temperatuur. Bevestig uw keuze door de F toets voor meer d